ztelevize.cz = TV program, filmy, seriály, pořady

19. duben 2024. Svátek slaví Rostislav, zítra Marcela.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto všeobecné podmínky specifikují způsob užívání internetových stránek portálu ztelevize.cz

 • Přístupem na tyto stránky, registrací, přihlášením či užíváním stránek souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami a zavazujete se, že budete jednat v souladu s těmito podmínkami.
 • Uživatel je povinen v registraci u povinných polí uvést pravdivé údaje. Zároveň je uživatel povinen udržovat údaje aktualizované. V případě uvedení falešných či nepravdivých údajů se registrovaný uživatel vystavuje možnosti, že mu bude registrace zrušena.
 • Všechny texty, obrázky, grafika a další části stránek podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webové stránky bez písemného svolení portálu ztelevize.cz je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části této webové stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. ztelevize.cz bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
 • ztelevize.cz si vyhrazuje právo jakoukoli registraci zrušit, případně uživateli zablokovat na stránky přístup má-li k tomuto kroku závažné důvody. Zejména se jedná o případy, kdy uživatel uráží či napadá ostatní uživatele, používá sprosté výrazy, případně nabádá k rasové nesnášenlivosti apod. Registrace může být zrušena i v případě porušení některého z ustanovení Všeobecných podmínek.
 • Uživatel registrací vyslovuje souhlas s poskytnutím osobních údajů vyžadovaných při registraci a s jejich následným uchováním a zpracováním správcem těchto údajů.
 • Uživatel registrací vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do emailové schránky, kterou uvedl při registraci. Zasílaný e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. ztelevize.cz má právo zasílat na e mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů portálu ztelevize.cz nebo vlastní. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Přijetím takovéto zprávy se uživatel k ničemu nezavazuje.
 • Nesouhlas se zasíláním výše zmíněných e-mailů může uživatel projevit na příslušné stránce nastavení svého uživatelského profilu, nebo na stránce, jejíž adresa (odkaz) se nachází v zápatí každého takto poslaného emailu.
 • ztelevize.cz poskytuje služby, které umožňují uživatelům vkládat na stránky textové či obrazové materiály a informace. Služby portálu umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, hodnotit, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Pro materiály a data, která uživatel na portál ztelevize.cz vkládá, platí určité pokyny a omezení. Tyto pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách portálu, prostřednictvím nichž uživatel materiály či data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat. Portál ztelevize.cz je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby portálu upravovat, doplňovat, mazat či inovovat.
 • U vkládaných materiálů či informací se předpokládá, že uživatel, který materiály či informace vkládá, je zároveň autorem, případně držitelem autorských práv nebo má souhlas autora či držitele autorských práv. V opačném případě se jedná o porušování autorského práva a tyto materiály mohou být ze stránek portálu ztelevize.cz odstraněny.
 • ztelevize.cz nezodpovídá za správnost či přesnost publikovaných informací uveřejňovaných na stránkách portálu a použití těchto informací je na vlastní riziko. ztelevize.cz se zříká jakékoli odpovědnosti za škody, vzniklé použitím stránek portálu ztelevize.cz nebo odkazovaných stránek třetích subjektů.
 • Uživatel nesmí služby portálu ztelevize.cz využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci služeb provozovaných portálem ztelevize.cz nebo rušit používání těchto služeb portálu jinými osobami. Uživatel nesmí zneužívat služeb portálu k vlastnímu obohacení či komerčním účelům, či jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb portálu, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty. V případě zjištění jakýchkoli pokusů o zneužití, budou podniknuty kroky pro odhalení pachatele a podklady budou předány orgánům činným v trestním řízení. Vzniklá škoda bude následně vymáhána.
 • Některé stránky portálu ztelevize.cz mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo kontrolu portálu ztelevize.cz a nepodléhají těmto Všeobecným podmínkám užití. Pokud navštívíte tyto stránky přes nabízené propojení, poskytovatelé uvedených stránek mohou využít informací o vás v souladu s jejich podmínkami použití – ty však mohou být odlišné od našich. Portál ztelevize.cz nenese odpovědnost za podmínky užití třetích stran.
 • Všeobecné podmínky užívání mohou být aktualizovány či měněny bez upozornění. Je odpovědností uživatele portálu ztelevize.cz čas od času navštívit tyto Všeobecné podmínky k revizi případných změn.
 • Výše uvedené Všeobecné podmínky jsou platné od 1.1.2016.
 • Tyto všeobecné podmínky jsou připraveny v souladu s právními předpisy České republiky. Případné výhrady podléhají Občanskému zákoníku České republiky.
 • Provozovatelem portálu ztelevize.cz je společnost veryMedia s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČ: 03580270, DIČ: CZ03580270, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234100.